Γενικά

Το www.katos.gr είναι ηλεκτρονικό κατάστημα το οποίο εμπορεύεται Εξοπλισμό Μαζικής Εστίασης, Εξοπλισμό Εστιατορίων & Ζαχαροπλαστείων, Εξοπλισμό Ξενοδοχείων και Είδη Εστίασης μέσω του Διαδικτύου και ανήκει στην εταιρεία Αφοί Κάτου ΟΕ με έδρα Ευριπίδου 34, Τκ 10552 Αθήνα, ΑΦΜ 082624645, ΔΟΥ Α’ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ 210 321 6448

Το www.katos.gr έχει σκοπό να παρέχει τις καλύτερες δυνατές λύσεις για τον εξοπλισμό εστίασης, εστιατορίων, ξενοδοχείων, ζαχαροπλαστείων, αλλά και εταιρειών. Διαρκής προσπάθεια της εταιρείας είναι η αναζήτηση ποιότητας, καλύτερων τιμών, η παροχή βοήθειας στον επαγγελματία αλλά και η συνεχής υποστήριξη πάντα με γνώμονα τον σεβασμό στον πελάτη.

Η προβολή, παρουσίαση, πώληση, μεταφορά, παράδοση και τυχόν επιστροφή των προϊόντων και γενικά όλες οι υπηρεσίες του www.katos.gr παρέχονται σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και την πολιτική εμπιστευτικότητας προσωπικών δεδομένων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων. Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε όρου χρήσης, απαγορεύετε ρητώς η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος μας.

To www.katos.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών ή της πλοήγησης στον ιστότοπο του και των συναλλαγών σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να ενημερώνει τον ιστότοπο σε εμφανές σημείο, για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους αυτούς σε εύλογο χρονικό διάστημα. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα, οποιαδήποτε χρονική στιγμή να αλλάξει, προσαρμόσει, ανανεώσει, ή σταματήσει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας.

 

Περιορισμός ευθυνών.

To katos.gr παρέχει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη και έγκαιρη εξυπηρέτηση των πελατών, αλλά δεν ευθύνεται για ζημιές που μπορεί να προκύψουν από την εκτέλεση ή τη μη εκτέλεση της παραγγελίας τους ή για τη μη έγκαιρη παράδοση των εμπορευμάτων σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας αλλά και λόγο αμέλειας τρίτων. Το katos.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, Το katos.gr παρέχει το περιεχόμενο (πχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας katos.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών, προϊόντων, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το katos.gr,  αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading (αποθήκευση), μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της εταιρίας.